(+34) 689 022410 Nou de Pont, 5 - 43364 Prades calcrispi@calcrispi.com
CONDICIONS GENERALS DE RESERVA I CONTRACTACIÓ
Cal Crispí > concidions generals de reserva i contractació
Titular del lloc: Cal Crispí Adreça: Nou del Pont, 5, 43364 Prades Contacte: Tel. 689022410 correu electrònic: calcrispi@calcrispi.com lloc web: www.calcrispi.com CIF: 39902966J Introducció El present document té per finalitat regular les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ dels serveis de Reserva de CAL CRISPÍ. Les dades de l'entitat mercantil titular d'aquesta marca figuren a l'encapçalament. Els termes “Vostè” i “Usuari” s'empren aquí per referir-se a tots els individus que per qualsevol raó accedeixin a www.salleshotels.com (en endavant, el Lloc web) o utilitzin els serveis prestats en el portal. La utilització d'aquests serveis suposa l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions generals de contractació recollides en l'última versió actualitzada d'aquestes Condicions generals. Com a client, vostè declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les següents Condicions generals de contractació en contractar amb CAL CRISPÍ. CAL CRISPÍ informa que els tràmits per obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen en les següents condicions generals de contractació, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que vostè declara conèixer i acceptar aquests tràmits com necessaris per contractar els serveis oferts en el Lloc web. Ús dels serveis de reserva de CAL CRISPÍ 1. Serveis de Reserva. Les reserves es poden efectuar per telèfon, per correu electrònic o en línia. La utilització d'aquests serveis suposa l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals recollides a l'última versió actualitzada d'aquestes condicions generals. 2. Procediment de contractació. En el moment d'utilitzar el servei l'usuari rebrà un correu electrònic de confirmació. Aquest correu li serveix com a comprovant de la seva reserva i com a confirmació de l'acceptació. Si hi hagués alguna dada incorrecta o alguna condició inacceptable, contacteu amb nosaltres en el termini de dos dies a partir de la confirmació. 3. Garantia i política de cancel•lació. Les reserves d’estades de fins a 5 nits quedaran garantides mitjançant l’avançament d’una nit d’estada per habitació o bé mitjançant la targeta de crèdit. La garantia per estades a partir de 6 nits serà del 25% del total de l’estada. La cancel•lació de la reserva amb una antelació superior a 7 dies no implica cap mena de càrrec i es retornarà l’import íntegre del dipòsit de garantia. La cancel•lació de la reserva entre 7 dies i 48 hores abans de la data d'entrada, suposa un càrrec corresponent a una nit o al 25% del total de l'estada, segons correspongui a la durada de l’estada contractada. La cancel•lació de la reserva 48 hores abans de la data d'entrada o la no presentació suposa el càrrec del 100% de l'estada. Per cancel•lar una reserva us atendrem al telèfon 616 319802 o per correu electrònic a calcrispi@calcrispi.com. 4. Preu per habitació i nit. Els preus que es mostren a la nostra pàgina web són per habitació i nit amb esmorzar inclòs. També inclouen l'IVA i la taxa turística. 5. Ús dels serveis. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis d'acord amb la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb allò que disposen aquestes Condicions generals de contractació. En conseqüència, quedeu obligats a no utilitzar els serveis amb finalitats il•lícites i/o contràries a allò que estableixen aquestes Condicions generals de contractació, lesives de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar els serveis, CAL CRISPÍ i/o la vostra imatge. 6. Variabilitat del sistema. CAL CRISPÍ podrà, per a major agilitat i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats, o les Condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en aquest lloc web per tal que puguin ser conegudes i acceptades novament pels Clients. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un nivell òptim de qualitat, objectiu últim de CAL CRISPÍ, podran suggerir aquelles modificacions que estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l'adreça de correu electrònic calcrispi@calcrispi.com. 7. Habitacions amb dos llits individuals (Twin room) / habitacions dobles (Double room). Si resulta primordial que el llit sigui de matrimoni, o que hi hagi dos llits, us aconsellem que ens ho feu saber. 8. L'hora d'entrada i de sortida. L'hora d'entrada és a partir de les 14 h oferint l'habitació com a màxim a les 16 h. L'hora de sortida obligatòria és com a màxim a les 12 h. Sempre que sigui possible, CAL CRISPÍ es mostrarà flexible en aquest aspecte, sense cap mena de càrrec. 9. Descomptes per a nens. Els nens menors de dos anys s'allotgen gratuïtament en un bressol tret que s'indiqui el contrari en el moment d'efectuar la reserva. 10. Menors de 18 anys. Cal Crispí ha d'estar informat dels menors de 18 anys que viatgen sols (o amb amics d'edat semblant) abans d'efectuar la reserva i és necessària l'aprovació de Cal crispí abans de confirmar-la. En cas de no avisar amb antelació, es podria negar-se a allotjar els menors de 18 anys que es presentin sense un acompanyant adult. 11. Modificacions de reserva. En el cas molt improbable que l’hotel no pugui proporcionar l'allotjament reservat, el client accepta que la responsabilitat de l'hotel es limita a trobar-li un allotjament de nivell similar i oferir-li el transport adequat fins a aquest nou hotel. Cal Crispí pren totes les precaucions necessàries per assegurar-se que això no passi, de manera que és molt poc comú que aquest fet ocorri. El client accepta també que no es garanteix l'avís amb antelació d'aquest canvi d'hotel. L'hotel no serà responsable de les despeses, les pèrdues o els danys derivats o relacionats amb la reubicació, ja que no té control sobre aquesta situació. Si el client rebutja una alternativa satisfactòria, serà pel seu compte i risc. Si el client no està satisfet amb qualsevol aspecte del nou hotel, ha fer-ho saber a la direcció de l'establiment immediatament i oferir l'oportunitat de rectificar la situació des del principi. Protecció de les dades personals dels usuaris per part de CAL CRISPÍ. En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, “LOPD”), CAL CRISPÍ, els informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat amb l'emplenament de qualsevol formulari de registre electrònic que apareix en el nostre Lloc web, així com aquelles dades a les que CAL CRISPÍ accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol•licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del Lloc web de CAL CRISPÍ, quedaran recollits en un fitxer el responsable del qual és Cal Crispí, on podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Si no s’emplenen els camps obligatoris que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic, podrà tenir com a conseqüència que CAL CRISPÍ no pugui atendre la vostra sol•licitud. Les finalitats de la recollida de les dades personals són les que s'indiquin, en particular, en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioneu s’utilitzaran per atendre les vostres sol•licituds d'informació i per informar-vos sobre noves activitats, productes i serveis de CAL CRISPÍ. En aquest sentit les dades personals es podran segmentar i tractar per elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries. A l'efecte del que preveuen els articles 11 i 34.e) LOPD, consent expressament que CAL CRISPÍ pugui comunicar les vostres dades a empreses del Grup per als fins que s’indiquen abans, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot a aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la LOPD. En acceptar la informació disposada en aquest avís legal, es dóna per informat el que està recollit a l'article 27 LOPD, relatiu a la comunicació de la primera cessió de dades. El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si en completar les vostres dades en el corresponent formulari heu manifestat la vostra voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, consentiu, consegüentment, que us remetem comunicacions comercials per via electrònica segons el que s’exigeix per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas que ens faciliteu dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l'article 5.4. La LOPD, declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència d’aquesta informació, de l'existència i finalitat del fitxer que conté les dades dels destinataris d'aquesta informació, de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, així com de les dades identificatives de CAL CRISPÍ, en els termes i condicions que s’hi estableixen. CAL CRISPÍ es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal, fent-ne un ús exclusivament per a les finalitats indicades. CAL CRISPÍ us informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què s’exposen, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst a l'article 9 LOPD i en el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Dret de modificació de les Termes i / o Condicions generals de contractació CAL CRISPÍ es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels extrems recollits en aquestes Condicions generals de contractació, en la forma que estimi convenient, informant els usuaris de les modificacions efectuades a través del Lloc web, per tal de que els usuaris les puguin conèixer i acceptar de nou. Salvaguarda de les Condicions generals de contractació. Si una de les estipulacions de les presents Condicions generals de contractació fos declarada nul•la o inoperant, la resta de les Condicions generals es mantindran en els termes acordats. Cap estipulació en aquest contracte afecta de cap manera les disposicions imperatives en matèria de consumidors. Si no sou un consumidor, renuncieu expressament al vostre dret de desistiment. www.calcrispi.com i acceptació de normes d'ús L'usuari és conscient que l'ús dels serveis de reserva en línia, implica l'acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules que integren les Normes d’ús del Lloc web, en la versió publicada per CAL CRISPÍ en el mateix moment en què l'usuari contracti el servei. Aquestes normes d'ús completen les següents Condicions generals en tot els aspectes en els quals no s'hi oposin. Per això, l'usuari ha de ser conscient de la importància de consultar les normes d’aquesta pàgina, amb anterioritat a l'accés i / o ús d'aquests serveis. Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola, que s'aplica en allò que no es disposa en aquestes condicions en matèria d'interpretació, validesa i execució. CAL CRISPÍ i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de CAL CRISPÍ per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions generals. Llei aplicable i Jurisdicció competent Aquestes Normes d'ús es regeixen per la llei espanyola. Cal Crispí i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al propi fur o a qualsevol altre que, si escau, pogués correspondre a la competència dels Jutjats i Tribunals de Tarragona. Aquest contracte és l’expressió completa i íntegra de l'acord entre Cal Crispí i l'usuari, i substitueix tots els pactes anteriors, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdós.
(+34) 689 022410 Nou de Pont, 5 - 43364 Prades calcrispi@calcrispi.com
Pet Friendly (càrrec 10 €/nit) Esmorzar sense gluten, vegetarià… amb avís previ Bressol sense càrrec Complements de bany Cuina equipada de cortesia (compartida)
Free Wi-Fi
Allotjament rural Casa de poble Inscrita en el Registre de Turisme de Catalunya núm. PT00193
Destinació de Turisme familiar
© 2019 Cal Crispí Tots els drets reservats